Keilailusta

Linkissä on  keilailusanastoa.

Keilaradan pituus rajaviivasta ykköskeilaan on 18,2 m, leveys 105,4 cm.

Kaato = kaikki 10 keilaa kaatuvat ensimmäisellä heitolla

Paikko = ensimmäisellä heitolla kaatuu 0-9 keilaa, toisella heitolla kaikki loput

Yksi keilailusarja muodostuu kymmenestä ruudusta. 

Yhdeksää ensimmäistä ruutua kohti saa heittää kaksi heittoa, ellei ensimmäisen heiton tuloksena ole kaato.

Viimeiseen eli 10. ruutuun heitetään kolme kertaa, mikäli ensimmäinen heitto on kaato tai toinen heitto paikko.

Pistelasku

Yhden sarjan maksimitulos on 300.

Paikosta ja kaadosta saa 10 pistettä. Sen lisäksi paikosta lasketaan ruudun pisteisiin mukaan myös seuraavan heiton pisteet. Kaadosta ruudun pisteisiin lasketaan mukaan kahden seuraavan heiton pisteet. Jos ruutuun ei saa kaatoa eikä paikkoa, niin ruudun pistemäärä on kaatuneiden keilojen yhteismäärä.

Yhdestä ruudusta voi saada 30 pistettä, jos kaadon jälkeen heittää kaksi kaatoa.

Myös 10. ruudussa maksimi on 30 pistettä, jos heittää siihen kolme kaatoa.

Keilakisan tulosjärjestys

Keilailukilpailussa korkeammalle sijoittuu keilaaja tai joukkue, joka on saavuttanut enemmän pisteitä.

a) Tasoituskilpailun tasapelitilanteessa korkeammalle sijoittuu aina keilaaja tai joukkue, joka saa vähemmän tasoituksia. Jos tasoitus on sama, noudatetaan alla esitettyä järjestyksen määräämistapaa.

b) Tasapelitilanteessa korkeammalle sijoittuu keilaaja tai joukkue, jolla on eniten kaatoja kymmenennen ruudun ylimääräiset heitot mukaan luettuna.

c) Mikäli kaatoja on yhtä monta, korkeammalle sijoittuu keilaaja tai joukkue, jolla on pistemäärältään parempi tasoitukseton viimeinen sarja.

d) Mikäli viimeinen sarja on sama, korkeammalle sijoittuu se, jonka toiseksi viimeinen tasoitukseton sarja on parempi. Jos se on sama, parempi on se, jonka kolmanneksi viimeinen tasoitukseton sarja on parempi jne. Lopuksi sijoituksen määrää arpa.